Jiří Otradovec - TOPSOL
moderni-dum

Jiří Otradovec - TOPSOL

Nerudova 351

277 01 Dolní Beřkovice

mobil: 777 838 838

www.topsol.cz

počítadlo.abz.cz

Naše služby

Služby pro domy,
byty, firmy
tema-1 (22K)

Voda

Montáž rozvodů
vody a kanalizace
tema-2 (14K)

Topení

Ústřední topení,
podlahové vytápění
tema-3 (9K)

Plyn

Plynové rozvody,
kotelny, servis
tema-4 (14K)

Tepelná čerpadla

Prodáváme a montujeme tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla ochlazují venkovní vzduch, půdu nebo vodu a tak získávají teplo pro náš dům.

Nestává se tak samovolně. V případě tepelného čerpadla se teplo z relativně chladného místa převádí, přečerpává na vyšší teplotní hladinu pomocí kompresoru, který je poháněn elektřinou. Teplo je odebíráno "pracovní látkou" (chladivem), která má nízkou teplotu varu. Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje (půda, vzduch, voda) vypaří a opustí výparník v plynném stavu. Následně pracovní látka v plynném stavu vstupuje do kompresoru, kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn vstupuje do kondenzátoru a odevzdává teplo topné vodě.

Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec pracovní látka projde přes expanzní ventil, kde se sníží její stále vysoký tlak a teplota.

Tepelné čerpadlo slouží k vytápění bytových prostor, pro ohřev TUV - teplé užitkové vody, bazénu, skleníku atd.

Existuje několik druhů tepelný čerpadel podle toho, jestli berou teplo ze vzduchu, vody či země a zda ji předávají vodě nebo vzduchu.

Dnes je Sobota 15. června 2024 - 02:11:18